PROMOCJE890 zł
1099

4500 zł
5300

3249 zł
3610

9600 zł
10700

2600 zł
3200

7800 zł
8680

25000 zł
29050

5030 zł
5596

1349 zł
2370

3100 zł
3650

5200 zł
5780

2550 zł
4990

999 zł
1200

2488 zł
3110

3649 zł
4055

2249 zł
2999

12900 zł
17250

2244 zł
2640

3200 zł
3597

Strona główna
Regulamin

Nasz sklep internetowy

Kontakt


Regulamin

O firmie

P.P.H.U. Ares-Export działa na polskim rynku od 1998 roku. W ofercie sklepu internetowego www.elite-bohemia.pl znajdziecie Państwo oświetlenie dla domu, w tym lampy kryształowe czeskiego producenta, znanej firmy Elite Bohemia, której jesteśmy w Polsce wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem.

Dane do wpłat:
P.P.H.U. Ares-Export Krzysztof Szustakowski
ul. Przemyska 41D/14
80-180 Gdańsk
ING Bank Śląski
Numer konta: 89 1050 1764 1000 0090 6672 0955

Przedsiębiorstwo przemysłowo handlowo usługowe Ares-Export Krzysztof Szustakowski - zwane dalej Ares-Export lub Administratorem.

Sklep internetowy / Strona internetowa - platforma teleinformatyczna prowadzona przez Ares-Export, umożliwiającą Klientom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe (np. komputer, telefon z dostępem do internetu) do zapoznawania się z produktami i usługami Ares-Export oraz umożliwiająca też zawieranie umów sprzedaży, a także umów o świadczenie usług.

Konsument / Klient – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym lampy kryształowe oferowane przez Ares-Export za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienia

1. Sklep internetowy www.elite-bohemia.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową przez 24 godziny na dobę oraz telefonicznie w godzinach pracy firmy. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
2. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
3. Informacja telefoniczna lub przekazana drogą elektroniczną (e-mail) udzielona przez Ares-Export o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty jest rozumiana jako umowa kupna/sprzedaży i wiąże obie strony transakcji.
4. Ares-Export może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Gwarancja, reklamacja i zwrot towaru

1. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym objęte są 24 (dla osób fizycznych) / 12 (dla firm) miesięczną gwarancją dystrybutora, chyba że opis produktu stanowi inaczej.
2. Przesyłki gwarancyjne do serwisu prosimy wysyłać na adres naszego biura w Gdańsku, z załączonym dowodem zakupu,starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami, z załączoną adnotacją o przyczynie reklamacji. Warto rozważyć ubezpieczenie przesyłki.
3. W okresie 14 dni od otrzymania towaru zamówionego w sklepie internetowym Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Należy przy tym złożyć oświadczenie na piśmie, a nieuszkodzony, kompletny i nieużywany towar odesłać w oryginalnym pudełku wraz z dowodem zakupu. Koszty przesyłki ponosi w tym przypadku Klient. Pieniądze są zwracane w ciągu 7 dni roboczych od momentu, gdy przesyłka ze zwracanym przez Klienta towarem dotrze do Ares-Export.
4. Jeżeli po otrzymaniu zamówionego towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia nie powstałe podczas transportu (wady techniczne), powinien po uprzednim kontakcie odesłać go na adres naszego biura. Koszty przesyłki reklamowanego towaru zwracamy natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o przyczynie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu produktu.

Formy płatności

Dokonując zakupów w Sklepie internetowym www.elite-bohemia.pl klient może wybrać następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy, płatność kartą kredytową oraz płatność za pobraniem.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Ares Eksport z siedzibą w Gdańsku na ul. Przemyskiej 41D/14 - Zwany dalej Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej RODO.

Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) oraz aktów towarzyszącym RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora koniecznych do realizacji zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z kolei w zakresie danych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażana przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może gromadzić również dane w celach analitycznych i statystycznych (IP, nazwy i linki odwiedzonych podstron sklepu, nazwy pobranych plików, data i czas wykonanych akcji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrze rozumiany interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na gromadzeniu danych do celu analiz aktywności użytkowników (klientów) w Sklepie internetowym.

Administrator może przekazać dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu) osobom trzecim w celu realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży. Chodzi w szczególności o przekazywanie danych osobowych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim i innym operatorom pocztowym. W przypadku korzystania z usług firm pośredniczących w obsłudzie płatności internetowych (DotPay.pl) Administrator przekazuje firmie dane niezbędne do autoryzacji i realizacjia płatności internetowej.

Dane Użytkownika zbierane są podczas składania przez niego zamówienia (imię i nazwisko, adres, telefon, email) lub podczas rejestracji na liście chętnych do otrzymywania biuletynu email (email, imię).

Akceptując regulamin Sklepu internetowego podczas składania zamówienia Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu e-mail.

Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zażądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma też prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do zażądania przeniesienia swoich danych.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje, opisy i prawa autorskie

1. Wszelkie informacje i opisy towarów, katalogi oraz inne materiały informacyjne lub reklamowe zawarte na stronie www.elite-bohemia.pl są wyłączną własnością Ares-Export i jako takie nie mogą być wykorzystywane bez zgody firmy.
2. Zdjęcia produktów należy traktować jako poglądowe. Mogą one w niektórych wypadkach różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.
3. Wszelkie informacje i opisy zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Ares-Export: P.P.H.U Ares-Export Krzysztof Szustakowski, ul. Przemyska 41D/14, 80-180 Gdańsk
2. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
3. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) Klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej Sklepu internetowego - w powitaniu.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Polityka cookies

Ciasteczka (z ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub na smartphonie. Służą one najczęściej do zapamiętywania wybranych przez Ciebie ustawień na stronie, odwiedzonych podstron, dodanych produktów do koszyka itp.
W Sklepie internetowym pliki cookies służą do celów statystycznych (pomagają nam badać dzienną ilość odwiedzin, popularność wyszukiwarek, zainteresowanie klientów produktami itp.) oraz usprawniają dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym poprzez zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka.
W plikach cookies NIE SĄ przechowywane dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia, ani też inne wrażliwe informacje.
W każdej chwili można zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie zapisywała ona na dysku plików cookies. Po takiej zmianie nasz sklep będzie nadal funkcjonował poprawnie. Nie będzie jednak możliwości dokonania zakupów poprzez koszyk zakupowy. W tej sytuacji prosimy o zamówienie emailowe lub telefoniczne.


2010-2024 © www.elite-bohemia.pl